Kurs kodowania

programowanie dla dzieci i mlodziezy, Warszawa, Lublin, Kielce, Bydgoszcz, Krakow, Radomprogramowanie dla dzieci i mlodziezy, Warszawa, Lublin, Kielce, Bydgoszcz, Krakow, Radom