Kraków

TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI NR 14 W ZS ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE
Monte Cassino 31, 30-337 Kraków

Dzieci wiek 8-11 lat
Start: 03.10.2018 - Koniec: 01.2019
Środy 19:30-20:30
Cena: 600zł (15 x 1h zegarowa)
Dzieci wiek 11-15 lat
Start: 03.10.2018 - Koniec: 01.2019
Środy 18:00-19:30
Cena: 900zł (15 x 2h lekcyjne)
Młodzież wiek 15-19 lat
Start: 03.10.2018 - Koniec: 12.2018
Środy 18:00-20:15
Cena: 900zł (10 x 3h lekcyjne)